Leerstoornissen


Kinderen uit de basisschool die moeilijkheden vertonen op vlak van lezen, spelling en/of rekenen, komen in aanmerking voor deze therapie. Via gestandaardiseerde onderzoeken bepalen we waar de problemen zich juist bevinden en pakken we ze gericht aan.

Taalontwikkelingsstoornissen


Praat uw kind op kleuterleeftijd nog onverstaanbaar of kan het zich minder goed uitdrukken dan de leeftijdsgenoten? Is hij of zij daardoor stiller in de klas? Begrijpt je kind kleine opdrachtjes vaak ook moeilijker? Dan kan het zijn dat er sprake is van een taalontwikkelingsachterstand of -stoornis. Er kan een achterstand zijn in het begrijpen van de taal en/of in het zelf produceren van de spraak en taal. 

Auditief verbale therapie


Kinderen met een aangeboren gehoorstoornis komen in aanmerking voor deze therapie om de gesproken taal en de luistervaardigheden zo adequaat mogelijk te laten ontwikkelen. Ouders worden nauw betrokken en begeleid in de therapie en krijgen strategie├źn aangeleerd die in het dagelijkse leven kunnen toegepast worden.


Hoortraining


Wanneer een gehoorstoornis of doofheid op latere leeftijd optreedt en er overgegaan wordt tot het plaatsen van een cochleair implantaat, kan via gehoortraining het spraakverstaan aanzienlijk verbeteren.