Tips om de spraak- en taalontwikkeling te stimuleren  • Maak veel foto’s tijdens een activiteit. Wanneer jullie een uitstapje maken (vb: naar het park, de dierentuin, de markt, …) is er voor jullie kindje heel veel om naar te kijken. Door al die sterke visuele prikkels zou het kunnen dat de taal die jullie hierbij aanbieden (deels) verloren gaat. Wanneer jullie terug thuis zijn en jullie samen de foto’s bekijken, hebben jullie de kans om de taal die erbij hoort opnieuw aan te bieden. Op deze manier zal de taal wel goed opgenomen worden door jullie kindje en kan de taalkennis uitgebreid worden.


  • Als je een boek voor een tweede of derde keer samen leest, probeer dan vragen te stellen om te kijken of de aangeboden woordenschat ondertussen gekend is. Ga eerst na of je kind de woordenschat begrijpt, vooraleer je vraagt om het woord te benoemen.


  • Bij het leren van nieuwe woorden is het belangrijk om het woord op een natuurlijke manier te laten herhalen. Zo weet je hoe je kind het woord gehoord heeft en kan je het eventueel bijsturen als het niet volledig correct is. Het is belangrijk dat je kind meteen het correcte woordbeeld heeft.


  • Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk storend achtergrondlawaai aanwezig is. Zet geen radio of TV op de achtergrond op. Baby’s en kinderen hebben het moeilijker om zich te concentreren op de betekenisvolle spraak en het achtergrondlawaai te negeren.